Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

I C 353/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2019-04-02

Data publikacji: 2021-04-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: wymaganie przez ubezpieczyciela aby przyczyna zewnętrzna wypadku była przyczyną wyłączną, czyni z ubezpieczenia fikcję i stanowi typową klauzulę abuzywną
Sygn. akt: I C 353/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksander Żółty Protokolant: Żaneta Niewiara po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa E. G. ( G. ) przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powoda E. G. kwotę 1360 zł (ty
Czytaj więcej»

I C 2051/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2021-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o zapłatę odszkodowania za posadowienie ciepłociągu na nieruchomości
Sygn. akt: I C 2051/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: sekretarz sądowy Michał Czech po rozpoznaniu 31 lipca 2020r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) S.A. w J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3 617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) ty
Czytaj więcej»

I C 2780/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-04-15

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wykonanie zobowiązania z umowy
Sygn. akt: I C 2780/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w G. przeciwko F. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 617 (sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu ko
Czytaj więcej»

I Co 980/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2015-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: skarga na opis i oszacowanie - oddalenie
Sygn. I Co 980/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Ż. , L. Ż. na czynność Komornika Sądowego przy SR w W. . - M. D. z udziałem wierzyciela (...) sp. z o.o. w B. postanawia: 1 zwolnić skarżących od kosztów opłaty od skargi ; 2 oddalić skargę. SSR Joanna Heda – Adam
Czytaj więcej»

I Co 1070/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odmowa nadania klauzuli
Sygn. I Co 1070/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. (...) w W. przeciwko B. T. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: odmówić nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie z dnia 20.12.2011r. sygn
Czytaj więcej»

I Co 1371/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2016-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 1 czerwca 2015 r. nr (...)\(...)\(...) wystawionemu przez (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko dłużnikom solidarnym D. B. ,U. B. na których przeszły obowiązki dłużnika K. B. z tytułu umowy o kredyt nr (...) \ (...) zawartej przez K. B. z (...) Bank (...) Spółka (...)
Sygn. akt I Co 1371/15 POSTANOWIENIE Dnia 12 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Krzystolik Protokolant: asystent sędziego Łukasz Byzdra po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 roku w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko dłużnikom solidarnym D. B. , U. B. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu postanawia 1 nadać klauz
Czytaj więcej»

I Co 2053/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Opłata stosunkowa w wysokości wynikającej z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji tj. 5% świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, nie możne być zwiększana ponad tę wartość z tytułu podatków od towarów i usług
Sygn. akt I Co 2054/15 POSTANOWIENIE Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Żółty Protokolant: asystent sędziego Łukasz Byzdra po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. Inspektoratu w W. przeciwko dłużnikowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na sku
Czytaj więcej»

I Co 2054/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Opłata za art. 49 ust.2 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji w wysokości 5 % świadczenia pozostałego do wyegzekwowania niż może być zwiększana ponad 5 % np. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)
Sygn. akt I Co 2054/15 POSTANOWIENIE Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Żółty Protokolant: asystent sędziego Łukasz Byzdra po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. Inspektoratu w W. przeciwko dłużnikowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na sku
Czytaj więcej»

I C 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie
Sygn. akt: I C 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda 160 (sto sześćdziesiąt) złotych z ustawowymi odsetkami od: - 61,50zł od d
Czytaj więcej»

I C 648/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2019-11-21

Data publikacji: 2022-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dochodzenie opłaty operacyjnej za okres, w którym żadnych operacji nie dokonywano stanowi czynienie ze swego prawa (roszczenia) użytku w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa
Sygn. akt: I C 648/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2019r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Żółty Protokolant: Żaneta Niewiara po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2019r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko B. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. G.
Czytaj więcej»