Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
41

I C 2149/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2018-11-27

Data publikacji: 2021-04-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Oświadczenie o obniżeniu ceny (wynagrodzenia za dzieło) może być złożone w piśmie procesowym, w szczególności sprzeciwie od nakazu zapłaty.
Sygn. akt I C 2149/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 27 listopada 2018 Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Żółty Protokolant – Anna Fornal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2018 roku w W. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. D. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej M. D. kwotę 287 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 2540/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2018-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 2540/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. M. przeciwko R. C. o zapłatę postanawia: dokonać wykładni puntu pierwszego (1) wyroku z dnia 20.05.2016r. I C 2540/14 w ten sposób, że wyjaśnić, że wymontowanie, i wywóz bramy dwuskrzydłowej, furtki i trzech słupk
Czytaj więcej»

I C 2780/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-04-15

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wykonanie zobowiązania z umowy
Sygn. akt: I C 2780/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w G. przeciwko F. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 617 (sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu ko
Czytaj więcej»

I Cgg 4/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2021-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o naprawę szkód górniczych
Sygn. akt: I Cgg 4/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: sekretarz sądowy Michał Czech po rozpoznaniu 31 lipca 2020r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa L. O. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w K. o naprawienie szkody 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych)
Czytaj więcej»

I Co 480/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odmowa nadania klauzuli wykonalności
Sygn. I Co 480/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. N. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: odmówić nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowani
Czytaj więcej»

I Co 980/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2015-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: skarga na opis i oszacowanie - oddalenie
Sygn. I Co 980/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Ż. , L. Ż. na czynność Komornika Sądowego przy SR w W. . - M. D. z udziałem wierzyciela (...) sp. z o.o. w B. postanawia: 1 zwolnić skarżących od kosztów opłaty od skargi ; 2 oddalić skargę. SSR Joanna Heda – Adam
Czytaj więcej»

I Co 1070/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odmowa nadania klauzuli
Sygn. I Co 1070/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. (...) w W. przeciwko B. T. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: odmówić nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie z dnia 20.12.2011r. sygn
Czytaj więcej»

I Co 1371/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2016-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 1 czerwca 2015 r. nr (...)\(...)\(...) wystawionemu przez (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko dłużnikom solidarnym D. B. ,U. B. na których przeszły obowiązki dłużnika K. B. z tytułu umowy o kredyt nr (...) \ (...) zawartej przez K. B. z (...) Bank (...) Spółka (...)
Sygn. akt I Co 1371/15 POSTANOWIENIE Dnia 12 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Krzystolik Protokolant: asystent sędziego Łukasz Byzdra po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 roku w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko dłużnikom solidarnym D. B. , U. B. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu postanawia 1 nadać klauz
Czytaj więcej»

I Co 2053/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Opłata stosunkowa w wysokości wynikającej z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji tj. 5% świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, nie możne być zwiększana ponad tę wartość z tytułu podatków od towarów i usług
Sygn. akt I Co 2054/15 POSTANOWIENIE Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Żółty Protokolant: asystent sędziego Łukasz Byzdra po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. Inspektoratu w W. przeciwko dłużnikowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na sku
Czytaj więcej»

I Co 2054/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Opłata za art. 49 ust.2 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji w wysokości 5 % świadczenia pozostałego do wyegzekwowania niż może być zwiększana ponad 5 % np. z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)
Sygn. akt I Co 2054/15 POSTANOWIENIE Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Żółty Protokolant: asystent sędziego Łukasz Byzdra po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. Inspektoratu w W. przeciwko dłużnikowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na sku
Czytaj więcej»