Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
34

I C 353/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2019-04-02

Data publikacji: 2021-04-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: wymaganie przez ubezpieczyciela aby przyczyna zewnętrzna wypadku była przyczyną wyłączną, czyni z ubezpieczenia fikcję i stanowi typową klauzulę abuzywną
Sygn. akt: I C 353/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksander Żółty Protokolant: Żaneta Niewiara po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa E. G. ( G. ) przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powoda E. G. kwotę 1360 zł (ty
Czytaj więcej»

I C 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie
Sygn. akt: I C 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda 160 (sto sześćdziesiąt) złotych z ustawowymi odsetkami od: - 61,50zł od d
Czytaj więcej»

I C 983/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wynagrodzenie biegłego
Sygn. I C 983/15 POSTANOWIENIE Dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. K. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. w W. o zapłatę postanawia: 1 przyznać biegłemu sądowemu K. M. wynagrodzenie za wydanie opinii 1117, 41 (tysiąc sto siedemnaście złotych 41/100); 2 w pozostałej części odmówi
Czytaj więcej»

I C 1250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2015-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądzenie odszkodowania od Spółdzielni Mieszkaniowej
Sygn. akt: I C 1250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2014r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej 617 (sześćset siedemnaście) złotych t
Czytaj więcej»

I C 1143/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W rozumieniu art. 118 KC działalność uczelni (w szczególności niepublicznej) polegająca na odpłatnym świadczeniu usług edukacyjnych (odbywania studiów) stanowi działalność gospodarczą.
Sygn. akt I C 1143/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 22 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Żółty Protokolant – Ewa Zysek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2016 roku w W. sprawy z powództwa (...) Sp.o.o. W (...) przeciwko I. J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej I. J. kwotę 377 zł (trzysta siedemdziesiąt si
Czytaj więcej»

I C 1854/19

wyrok, uzasadnienie, protokół

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2020-08-27

Data publikacji: 2021-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: umowa pożyczki refinansującej służąca w istocie zwiększaniu kosztów poza odsetkowych przewidzianych w pierwotnej umowie pożyczki zmierza do obejścia ustawy i jest nieważna
Sygn. akt: I C 1854/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2020r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Żółty po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 sierpnia 2020 roku w W. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko I. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 2149/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2018-11-27

Data publikacji: 2021-04-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Oświadczenie o obniżeniu ceny (wynagrodzenia za dzieło) może być złożone w piśmie procesowym, w szczególności sprzeciwie od nakazu zapłaty.
Sygn. akt I C 2149/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 27 listopada 2018 Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Żółty Protokolant – Anna Fornal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2018 roku w W. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. D. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej M. D. kwotę 287 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 2540/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2018-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 2540/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. M. przeciwko R. C. o zapłatę postanawia: dokonać wykładni puntu pierwszego (1) wyroku z dnia 20.05.2016r. I C 2540/14 w ten sposób, że wyjaśnić, że wymontowanie, i wywóz bramy dwuskrzydłowej, furtki i trzech słupk
Czytaj więcej»

I C 2780/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-04-15

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wykonanie zobowiązania z umowy
Sygn. akt: I C 2780/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w G. przeciwko F. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 617 (sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu ko
Czytaj więcej»

I Co 480/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odmowa nadania klauzuli wykonalności
Sygn. I Co 480/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. N. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: odmówić nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowani
Czytaj więcej»