Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
30

I C 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie
Sygn. akt: I C 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda 160 (sto sześćdziesiąt) złotych z ustawowymi odsetkami od: - 61,50zł od d
Czytaj więcej»

I C 983/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wynagrodzenie biegłego
Sygn. I C 983/15 POSTANOWIENIE Dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. K. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. w W. o zapłatę postanawia: 1 przyznać biegłemu sądowemu K. M. wynagrodzenie za wydanie opinii 1117, 41 (tysiąc sto siedemnaście złotych 41/100); 2 w pozostałej części odmówi
Czytaj więcej»

I C 1143/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W rozumieniu art. 118 KC działalność uczelni (w szczególności niepublicznej) polegająca na odpłatnym świadczeniu usług edukacyjnych (odbywania studiów) stanowi działalność gospodarczą.
Sygn. akt I C 1143/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 22 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Żółty Protokolant – Ewa Zysek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2016 roku w W. sprawy z powództwa (...) Sp.o.o. W (...) przeciwko I. J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej I. J. kwotę 377 zł (trzysta siedemdziesiąt si
Czytaj więcej»

I C 1250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2015-09-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądzenie odszkodowania od Spółdzielni Mieszkaniowej
Sygn. akt: I C 1250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2014r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej 617 (sześćset siedemnaście) złotych t
Czytaj więcej»

I C 2780/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-04-15

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wykonanie zobowiązania z umowy
Sygn. akt: I C 2780/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w G. przeciwko F. M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 617 (sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu ko
Czytaj więcej»

I C 2540/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2018-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 2540/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. M. przeciwko R. C. o zapłatę postanawia: dokonać wykładni puntu pierwszego (1) wyroku z dnia 20.05.2016r. I C 2540/14 w ten sposób, że wyjaśnić, że wymontowanie, i wywóz bramy dwuskrzydłowej, furtki i trzech słupk
Czytaj więcej»

I Co 980/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2015-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: skarga na opis i oszacowanie - oddalenie
Sygn. I Co 980/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Ż. , L. Ż. na czynność Komornika Sądowego przy SR w W. . - M. D. z udziałem wierzyciela (...) sp. z o.o. w B. postanawia: 1 zwolnić skarżących od kosztów opłaty od skargi ; 2 oddalić skargę. SSR Joanna Heda – Adam
Czytaj więcej»

I Co 1070/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odmowa nadania klauzuli
Sygn. I Co 1070/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. (...) w W. przeciwko B. T. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: odmówić nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie z dnia 20.12.2011r. sygn
Czytaj więcej»

I Co 480/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-04-15

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odmowa nadania klauzuli wykonalności
Sygn. I Co 480/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. N. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: odmówić nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowani
Czytaj więcej»

I Co 1371/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-08-12

Data publikacji: 2016-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. nadać klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 1 czerwca 2015 r. nr (...)\(...)\(...) wystawionemu przez (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko dłużnikom solidarnym D. B. ,U. B. na których przeszły obowiązki dłużnika K. B. z tytułu umowy o kredyt nr (...) \ (...) zawartej przez K. B. z (...) Bank (...) Spółka (...)
Sygn. akt I Co 1371/15 POSTANOWIENIE Dnia 12 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Krzystolik Protokolant: asystent sędziego Łukasz Byzdra po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 roku w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko dłużnikom solidarnym D. B. , U. B. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu postanawia 1 nadać klauz
Czytaj więcej»