Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
43

I C 390/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odszkodowanie
Sygn. akt: I C 390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: Katarzyna Brzustewicz po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda 160 (sto sześćdziesiąt) złotych z ustawowymi odsetkami od: - 61,50zł od d
Czytaj więcej»

I C 353/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2019-04-02

Data publikacji: 2021-04-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: wymaganie przez ubezpieczyciela aby przyczyna zewnętrzna wypadku była przyczyną wyłączną, czyni z ubezpieczenia fikcję i stanowi typową klauzulę abuzywną
Sygn. akt: I C 353/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2019r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksander Żółty Protokolant: Żaneta Niewiara po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019r. w Wodzisławiu Śląskim na rozprawie sprawy z powództwa E. G. ( G. ) przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powoda E. G. kwotę 1360 zł (ty
Czytaj więcej»

I C 983/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wynagrodzenie biegłego
Sygn. I C 983/15 POSTANOWIENIE Dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. K. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. w W. o zapłatę postanawia: 1 przyznać biegłemu sądowemu K. M. wynagrodzenie za wydanie opinii 1117, 41 (tysiąc sto siedemnaście złotych 41/100); 2 w pozostałej części odmówi
Czytaj więcej»

I C 1143/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W rozumieniu art. 118 KC działalność uczelni (w szczególności niepublicznej) polegająca na odpłatnym świadczeniu usług edukacyjnych (odbywania studiów) stanowi działalność gospodarczą.
Sygn. akt I C 1143/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 22 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Żółty Protokolant – Ewa Zysek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2016 roku w W. sprawy z powództwa (...) Sp.o.o. W (...) przeciwko I. J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej I. J. kwotę 377 zł (trzysta siedemdziesiąt si
Czytaj więcej»

I C 2149/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2018-11-27

Data publikacji: 2021-04-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Oświadczenie o obniżeniu ceny (wynagrodzenia za dzieło) może być złożone w piśmie procesowym, w szczególności sprzeciwie od nakazu zapłaty.
Sygn. akt I C 2149/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 27 listopada 2018 Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Żółty Protokolant – Anna Fornal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2018 roku w W. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. D. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz pozwanej M. D. kwotę 287 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem
Czytaj więcej»

I C 2051/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2021-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o zapłatę odszkodowania za posadowienie ciepłociągu na nieruchomości
Sygn. akt: I C 2051/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: sekretarz sądowy Michał Czech po rozpoznaniu 31 lipca 2020r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) S.A. w J. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3 617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) ty
Czytaj więcej»

I C 1854/19

wyrok, uzasadnienie, protokół

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2020-08-27

Data publikacji: 2021-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: umowa pożyczki refinansującej służąca w istocie zwiększaniu kosztów poza odsetkowych przewidzianych w pierwotnej umowie pożyczki zmierza do obejścia ustawy i jest nieważna
Sygn. akt: I C 1854/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2020r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aleksander Żółty po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 sierpnia 2020 roku w W. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko I. K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
Czytaj więcej»

I Cgg 4/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2021-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o naprawę szkód górniczych
Sygn. akt: I Cgg 4/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Heda - Adamczyk Protokolant: sekretarz sądowy Michał Czech po rozpoznaniu 31 lipca 2020r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa L. O. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w K. o naprawienie szkody 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych)
Czytaj więcej»

I Co 2053/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Opłata stosunkowa w wysokości wynikającej z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji tj. 5% świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, nie możne być zwiększana ponad tę wartość z tytułu podatków od towarów i usług
Sygn. akt I Co 2054/15 POSTANOWIENIE Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksander Żółty Protokolant: asystent sędziego Łukasz Byzdra po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. Inspektoratu w W. przeciwko dłużnikowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na sku
Czytaj więcej»

I Co 1070/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: odmowa nadania klauzuli
Sygn. I Co 1070/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Heda - Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. (...) w W. przeciwko B. T. o nadanie klauzuli wykonalności postanawia: odmówić nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie z dnia 20.12.2011r. sygn
Czytaj więcej»