Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 1070/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim z 2015-07-09

Sygn. I Co 1070/15

POSTANOWIENIE

Dnia 9 lipca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Joanna Heda - Adamczyk

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. (...)w W.

przeciwko B. T.

o nadanie klauzuli wykonalności

postanawia:

odmówić nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie z dnia 20.12.2011r. sygn. akt VI Nc-e 1281486/11 .

SSR Joanna Heda – Adamczyk

UZASADNIENIE

Wnioskodawca domagał się nadania klauzuli wykonalności w/w nakazowi zapłaty wydanemu przeciwko dłużnikowi j.w. Podał wnioskodawca, że nabył wierzytelność wynikającą z tytułu wykonawczego j.w. na podstawie umowy przelewu wierzytelności z (...) sp. z o.o. w W. z dnia 12.12.2013r.

Zgodnie z art. 788§1 kpc jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wnioskodawca podał, że co prawda nabył wierzytelność na podstawie umowy przelewu z dnia 12.12.2013r. , jednak załączył do wniosku wyłącznie kserokopię umowy z dnia 12.12.2013r. poświadczoną za zgodność przez radcę prawnego , porozumienie nr 2 do umowy będące także kserokopią, porozumienie oraz załącznik zawierający wykaz bliżej niekreślonych wierzytelności (brak danych dłużników) drugi wykaz stanowiący załącznik do w/w porozumienia (także ksero) , na luźnych kartach kserokopie poświadczeń notarialnych oraz kserokopie odpisów z KRS; wszystkie te kopie są nadto niezszyte i pozbawione potwierdzeń notarialnych za zgodność. Nieczytelne kserokopie potwierdzeń nie mogą bynajmniej zostać uznane za właściwy sposób potwierdzenia dokumentów. Nie wykazał zatem wnioskodawca faktu przejścia uprawnień tak na siebie, jak i na poprzedniego wierzyciela od wierzycieli poprzednich. Powyższe w żaden sposób nie wynika z przedstawionych załączników. Dlatego należało stwierdzić, że przejście uprawnień poprzedniego wierzyciela na rzecz obecnego nie zostało wykazane , zatem orzeczono jak wyżej wobec braku podstaw z art. 788§ 1 kpc.

SSR Joanna Heda – Adamczyk

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Brzustewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Heda-Adamczyk
Data wytworzenia informacji: